Veiklos tikslai

Organizacijos misija – teikti naudą visuomenei ar jos daliai.

Organizacijos veiklos tikslai:

  • telkti ir vienyti aktyvius ir iniciatyvius visuomenės narius bendrai visuomeninei veiklai
  • tenkinti viešuosius interesus kuriant sveikatai ir socialiai palankesnę, saugesnę, atsakingesnę ir solidaresnę bendruomeninę aplinką, ją stiprinant, vystant ir siekiant tvarios plėtros
  • tenkinti viešuosius interesus kuriant skaidresnę, teisingesnę, demokratiškesnę visuomeninę aplinką, stiprinant informuotos, demokratinės ir pilietinės visuomenės vystymąsi ir tvarią plėtrą

Comments are closed