Stojamasis ir narystės mokesčiai

Organizacijos „Sveikos ir aktyvios bendruomenės iniciatyvos“ stojamojo įnašo dydis – 20 eurų, kuris turi būti sumokėtas į organizacijos sąskaitą ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo priimto sprendimo priimti asmenį į organizaciją dienos.

Organizacijos „Sveikos ir aktyvios bendruomenės iniciatyvos“ nario mokesčio dydis – 10 eurų, kuris turi būti sumokamas į organizacijos sąskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 1 d.

Comments are closed