Prašymo pateikimas

Asmuo, siekdamas tapti Organizacijos nariu, Organizacijos valdybai pateikia pasirašytą prašymą. Prašymą galima pateikti adresu Taikos g. 6a, Elektrėnai, organizacijai „Sveikos ir aktyvios bendruomenės iniciatyvos“ arba atsiųsti elektoriniu paštu organizacijasabi@gmail.com

Prašymo formą galite parsisiųsti ČIA.

Su prašymu gali būti pateikta Organizacijos nario ar kito asmens rekomendacija.

Prašymą svarsto Organizacijos valdyba. Sprendimą valdyba paprasta priima ne vėliau nei per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos ir informuoja besikreipiantįjį prašyme nurodytu elektroniniu paštu.

Valdybai nusprendus priimti asmenį į Organizaciją, į Organizacijos narių sąrašą jis įtraukiamas tą dieną, kai sumoka stojamąjį mokestį ir pasirašo sutartį, kuria įsipareigoja laikytis Organizacijos įstatų ir Organizacijos veiklos principų.

Narys, kuris Organizacijoje vykdys nuolatinio pobūdžio veiklą (teisininkas, buhalteris, ryšiai su visuomene, projektų rengimas, veiklų organizavimas vaikams ir pan.), Organizacijos valdybos sprendimu gali būti atleistas nuo stojamojo mokesčio.

 

Comments are closed