Veiklos ataskaitos

Organizacijos misija – teikti naudą visuomenei ar jos daliai.

 

ORGANIZACIJOS „SVEIKOS IR AKTYVIOS BENDRUOMENĖS INICIATYVOS“ METINIS PRANEŠIMAS

2016 M. VEIKLOS ATASKAIT

 1. Apie organizaciją.

Organizacija ‚Sveikos ir aktyvios bendruomenės iniciatyvos (toliau – SABI) yra nevyriausybinė organizacija, įsteigta 2016 m. vasario 12 d.

SABI yra skaidri ir nepriklausoma viešuosius interesus atstovaujanti organizacija, kurios misija – telkti ir vienyti aktyvius ir iniciatyvius visuomenės narius bendrai visuomeninei veiklai, dalyvauti kuriant sveikatai ir socialiai palankesnę, saugesnę, atsakingesnę ir solidaresnę bendruomeninę aplinką bei skaidresnę, teisingesnę, demokratiškesnę visuomeninę aplinką, stiprinant informuotos, demokratinės ir pilietinės visuomenės vystymąsi ir tvarią plėtrą.

2016–2019 m. kadencijos SABI valdybą sudaro 3 nariai:

 • Valdybos pirmininkė INGA CECHANOVIČIENĖ
 • Valdybos narė EDITA PABERALIENĖ
 • Valdybos narė VIRGINIJA ŠUMSKIENĖ

SABI valdybos nariai veikia visuomeniniais pagrindais. Tai reiškia, kad nė vienas valdybos narys už darbą valdyboje finansinio atlygio negauna.

2016 m. įvyko 7 valdybos posėdžiai:

 • 2016 m. vasario 15 d.
 • 2016 m. vasario 25 d.
 • 2016 m. liepos 22 d.
 • 2016 m. rugsėjo 26 d.
 • 2016 m. lapkričio 21 d.
 • 2016 m. gruodžio 13 d.
 • 2016 m. gruodžio 28 d.

2016 m. SABI dirbo 2 darbuotojai – dviejų projektų vadovė ir dviejų projektų finansininkė, kurios už darbą projektuose gavo darbo užmokestį pagal projektų finansavimo taisykles.

2016 m. į SABI narius priimti 5 asmenys.

2016 m. SABI sudarė 14 bendradarbiavimo sutarčių. Su SABI bendradarbiauja:

 • Elektrėnų pradinė mokykla
 • Vievio pradinė mokykla
 • Elektrėnų „Versmės“ gimnazija
 • Elektrėnų profesinio mokymo centras
 • Elektrėnų šeimos namai
 • Elektrėnų socialinių paslaugų centras
 • Vievio vaikų lopšelis darželis „Eglutė“
 • Elektrėnų vaikų lopšelis darželis „Drugelis“
 • Elektrėnų lopšelis darželis „Pasaka“
 • Elektrėnų darželis mokykla „Žiogelis“

·         VšĮ Elektrėnų ligoninė

·         VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras

·         VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centras

·         Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 1. Veiklos apžvalga

2016 m. gegužės 15 d. suorganizuotas Pavasario tinklinio turnyras Vievyje.

2016 m. rugsėjo–gruodžio mėn. suorganizuoti nemokami jogos užsiėmimai senjorams Vievyje.

2016 m. spalio mėn. suorganizuotos nemokamos psichologo paskaitos 15–18 m. jaunuoliams Vievyje ir Elektrėnuose.

2016 m. spalio–lapkričio mėn. vykdyta „Pozityvios tėvystės programa“ – 3–10 m. amžiaus vaikus auginantiems tėveliams suorganizuotos nemokamos psichologo, šeimos gydytojo ir teisininko paskaitos Vievyje ir Elektrėnuose.

2016 m. spalio–lapkričio mėn. suorganizuoti nemokami aerobikos užsiėmimai Vievyje.

2016 m. spalio mėn. Vievio, Kazokiškių, Elektrėnų vaikų dienos centrus lankantiems vaikams ir Elektrėnų šeimos namuose gyvenantiems vaikams suorganizuota nemokama pažintinė-pramoginė kelionė į Klaipėdą.

2016 m. lapkričio mėn. Vievio, Kazokiškių, Elektrėnų vaikų dienos centrus lankantiems vaikams ir Elektrėnų šeimos namuose gyvenantiems vaikams suorganizuota nemokama pažintinė-pramoginė kelionė į Trakus.

2016 m. lapkričio 27 d. suorganizuotas Rudens tinklinio turnyras Vievyje.

2016 m. lapkričio-gruodžio mėn. suorganizuotos nemokamos gydytojų akušerių ginekologų paskaitos 15–18 m. jaunuoliams Vievyje ir Elektrėnuose.

2016 m. lapkričio–gruodžio mėn. 12-os Elektrėnų savivaldybės švietimo, sveikatos, socialinės globos įstaigų darbuotojams suorganizuoti nemokami mokymai, kaip atpažinti, kad prieš vaiką gali būti naudojamas smurtas.

2016 m. gruodžio mėn. Elektrėnų sav. viešojoje bibliotekoje suorganizuotas viešas renginys, skirtas projektui „Šeimos gerovei palankios aplinkos formavimas“ pristatyti.

2016 m. informacija apie SABI veiklą buvo skelbiama:

III. Vykdyti projektai

 • Projektas „Įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas“, įgyvendintas 2016 m. Elektrėnų savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Projekte dalyvavo 88 tinklinio entuziastai iš Vievio, Elektrėnų, Trakų, Senųjų Trakų, Vilniaus ir kt., ir 15 vieviečių senjorų, kurie lankė jogos užsiėmimus. Informaciją apie projektą skaitė leidinio „Elektrėnų žinios“ skaitytojai.

·         Projektas „Fizinio aktyvumo veiklų prieinamumo didinimas Vievio bendruomenei“,  įgyvendintas 2016 m. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos „Kūno kultūros ir sporto plėtra“ lėšomis. Projekte dalyvavo 57 vievietės, kurios lankė aerobikos treniruotes. Informaciją apie projektą skaitė leidinio „Elektrėnų žinios“ skaitytojai.

 • Projektas „Šeimos gerovei palankios aplinkos formavimas Elektrėnų savivaldybėje“, įgyvendintas Nevyriausybinių organizacijų, veikiančių šeimos gerovės srityje, projektams finansuoti 2016 m. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtomis lėšomis. Projekte dalyvavo 339 15–19 m. amžiaus vaikinai ir merginos, kurie dalyvavo diskusijose apie asmenybės ugdymą, pasitikėjimą savimi, lytinę kultūrą, 165 3–10 metų amžiaus vaikų tėveliai, kurie dalyvavo „Pozityvios tėvystės programoje“, 25 Vievio, Kazokiškių, Elektrėnų vaikų dienos centrus lankantys vaikai vyko į pažintinę pramoginę kelionę į Klaipėdą, 23 vaikai aplankė Trakus. Projekto veiklos ir rezultatai pristatyti viešame renginyje, kuriame dalyvavo 53 Elektrėnų savivaldybės bendruomenės nariai – savivaldybės meras, administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vaiko teisių specialistai, ugdymo įstaigų darbuotojai, socialiniai darbuotojai, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ir kt. Informaciją apie projektą skaitė leidinio „Elektrėnų žinios“ skaitytojai.
 • Projektas „Stabdykime smurtą prieš vaikus“, įgyvendintas 2016 m. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, skirtomis Projektams, skirtiems akcijai „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ (2016 m. lapkričio 25 d. – 2016 m. gruodžio 10 d.) vykdyti finansuoti. Projekte dalyvavo 203 Elektrėnų savivaldybės specialistai, dirbantys su vaikais (sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų, socialinių darbuotojai). Jiems pravesti mokymai, kaip įtarti prieš vaiką naudojamą smurtą vadovaujantis Smurto prieš vaikus diagnostikos metodinėmis rekomendacijomis, kurios išleistos ir išdalintos mokymų dalyviams. Smurto prieš vaikus diagnostikos metodinėmis rekomendacijų santrauką paskelbta leidinyje „Elektrėnų žinios“.
 • Projektas „Esu atsakingas už savo sveikatą. Onkologinės ligos“ – pradėtas įgyvendinti Parengta informacija apie valstybės finansuojamas onkologinių ligų prevencijos programas ir kitus profilaktinius sveikatos tikrinimus, kuri bus skleidžiama Elektrėnų sav. darbovietėse, bendruomenėse.
 1. Kita veikla

SABI siekia aktyviai dalyvauti visuomenei aktualių klausimų svarstyme, sprendimų priėmime.

 • 2016 m. E. Paberalienė dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje dirbusios darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 1 d. įsakymui Nr. 481 persvarstyti“ veikloje. Darbo grupė išnagrinėjo problemas, susijusias su minėto teisės akto taikymu praktikoje ir pateikė siūlymus dėl jų sprendimo.

2016 M. FINANSINĖ ATASKAITA

Paskirtis Gautos lėšos, eur Išlaidos, eur
1. Projektas „Įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas“
Elektrėnų savivaldybės administracija 558,36  
Prekės   214,16
Paslaugos   318,20
Projekto sklaida ir viešinimas   26,00
Iš viso 558,36 558,36
2. Projektas „Fizinio aktyvumo veiklų prieinamumo didinimas Vievio bendruomenei“
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 228,00  
Paslaugos   228,00
Iš viso 228,00 228,00
3. Projektas „Šeimos gerovei palankios aplinkos formavimas Elektrėnų savivaldybėje“
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 3 900,00  
Projekto administravimas   999,00
Paslaugos   2 687,00
Projekto sklaida ir viešinimas   214,00
Iš viso 3 900,00 3 900,00
4. Projektas „Stabdykime smurtą prieš vaikus“
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1 443,84  
Projekto administravimas   431,54
Paslaugos   937,30
Projekto sklaida ir viešinimas   75,00
Iš viso 1443,84 1 443,84
5. Parama
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio) 510,66  
UAB „Pramogų vėjas“ 70,0  
 Organizacijos išlaidos   160,54
Iš viso 580,66 160,54
Iš viso 6 710,86 6 290,74
Likutis 2016 m. gruodžio 31 d. 420,12
Likutis 2017 m. sausio 1 d. 420,12

 

Organizacijos veiklos tikslai:

 • Telkti ir vienyti aktyvius ir iniciatyvius visuomenės narius bendrai visuomeninei veiklai
 • Tenkinti viešuosius interesus kuriant sveikatai ir socialiai palankesnę, saugesnę, atsakingesnę ir solidaresnę bendruomeninę aplinką, ją stiprinant, vystant ir siekiant tvarios plėtros
 • Tenkinti viešuosius interesus kuriant skaidresnę, teisingesnę, demokratiškesnę visuomeninę aplinką, stiprinant informuotos, demokratinės ir pilietinės visuomenės vystymąsi ir tvarią plėtrą

Comments are closed